Supervision


På gestaltterapeutisk grundlag

Supervision betyder overblik. Gennem vejledning, undervisning og støtte vil jeg sammen med dig/jer skabe overblik, og synliggøre hvad der netop er på spil, i en given problematisk situation. Samtalen tager udgangspunkt i de personlige reaktioner - i de faglige problemstillinger.

Supervision henvender sig til enkeltpersoner, som til grupper. Når man arbejder individuelt i gruppen, opnår man den fordel, at man ikke står alene, men deler sine udfordringer med sine kollegaer i et udviklende arbejdsfelt. Desuden bliver gruppens ressourcer og kompetencer tydelig gjort, når man arbejder i et team.
Sammen finder vi dit/jeres udviklingspotentiale uden at overskride personlige grænser.

Samtidig opnår man:
• Psykisk velbefindende
• Faglig udvikling
• Kvalitetssikring for dig og din arbejdsplads

Jeg tilbyder gruppesupervision og undervisning til fagpersonale på institutioner, og andre former for væresteder.


Udtalelse fra leder, Thomas Storm, AktivitetsGården i Sorring

”Conni er for en institutions personalepleje, hvad håndsprit er for god håndhygiejne.”

”... Hun formår med sikker hånd at føre personale og ledelse trygt og sikkert igennem selv meget svære og komplicerede problemstillinger. På vores sted bliver Conni ofte nævnt, som den der gør en forskel, når vi skal have gjort det svære og vanskelige i vores hverdag håndterbar og til at være i på en god måde - og vores egen måde.
Hun giver os alle en god fornemmelse, om vi er på rette vej eller ej.”


Udtalelse fra skoleleder, Kaj Kristensen, Sdr. Lundgård

”Undgå at blive pædagogisk fartblind...”
 
Det er et velkendt fænomen at kørsel på motorvej med efterfølgende landevejs kørsel kan føre til: Fartblind. En travl hverdag på en skole eller i et botilbud kan fremkalde pædagogisk fartblindhed. Ikke fordi man var ligeglad, det skete bare ..!
Gennem supervision ved Conni S. Hagensen har vi på Sdr. Lundgård erfaret at få vores hverdag italesat og korrigeret mod pædagogisk fartblindhed. Conni skaber en tillidsfuld platform for samtale i supervisionen. En platform hvor medarbejderen og borgerens perspektiv er i spil. Hun arbejder med stor faglighed og udfordringer bliver grundigt og respektfuldt behandlet. Supervision ved Conni indeholder altid integritet og skaber stører pædagogisk færdselssikkerhed.  
Sdr. Lundgård kan varmt anbefale Conni S. Hagensen.